Kariyer Olanakları

Okul Öncesi Öğretmenliği Programı’ndan mezun olan öğrenciler "Okul öncesi Eğitimi Lisans Diploması" almaya hak kazanırlar. Nihayetinde ise, okul öncesi eğitimi alanında kolayca iş imkanı elde ederler. Bu programı tamamlayan TED Üniversitesi mezunları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın mevzuat hükümlerine göre, gereksinim oranında Okul Öncesi Öğretmeni olarak atanabilmektedir. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı’na ek olarak, özel eğitim kurumları (şahıslara ve kurumlara ait özel okullar) başta olmak üzere, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, TÜBİTAK, üniversiteler ve vakıflar tarafından da istihdam edilebilmektedirler. 

Okul Öncesi Öğretmenliği Programı mezunları, okul öncesi eğitimi alanında yüksek lisans ve doktora çalışmalarına devam edebilmektedir. Yüksek lisans dereceleri ile bilim uzmanı, başöğretmen, idari görevli öğretmen, araştırma görevlisi ve doktora dereceleriyle akademisyen, baş uzman vb. ünvanlar kazanmaları da mümkündür. 

Günümüzde ülkemizde ve dış dünyada okulöncesi eğitimin popüleritesi giderek artmakta, aileler giderek artan bir oranda çocuklarını okul öncesi eğitim kurumlarına kayıt ettirmektedir. Bu nedenle bu alandan mezun olan öğrencilerimizin iş bulma sorunu yaşamayacağı düşünülmektedir.