Bölüm Başkanından

Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Programı yaparak ve yaşayarak öğretmenlik yeterlilikleri geliştiren niteliktedir. Lisans düzeyinde sunulan program ulusal ve uluslararası okullar ile yürütülen işbirlikleri sayesinde global dünyaya açılabilen, farklı okul sistemleri ve uygulamalarında deneyimli, hem alan bilgisi hem de pedagojik yeterlilikleri yüksek mezunlar yetiştirmektedir.  Sivil toplum kuruluşları ve şirketler gibi eğitim sektörünün diğer paydaşları ile yürütülen ortak çalışmalar öğrencilerimizin öğretmenlik yeterliliklerini arttırmanın yanı sıra bütünsel bakış acısı sağlamaktadır.  Sınıf ortamında öğrenmeyi uluslararası proje asistanlıkları ile sahaya taşıyan, uluslararası okul, STK ve şirket stajları ile donatılan okul öncesi öğretmeni olmak için sizleri de aramıza bekliyoruz!

Doç. Dr. Sibel Balcı