Eğitim ve Öğrenim

Okul Öncesi Öğretmenliği Programı'nda zorunlu alan eğitimi, eğitim bilimleri ve temel bilimler derslerinin yanı sıra, seçmeli derslerin de yer aldığı bir program uygulanmaktadır. Programda öğrenim gören öğrenciler, dönemde 16-20 kredi ders olmak üzere 4 yılda toplam 138+ ders yükü tamamlamakta ve bu dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Programı tamamlayan öğrenciler okul öncesi eğitimi pedagojisi, içerik bilgisi ve liberal eğitim anlayışına dayanan genel kültür alanlarında bilgi, beceri ve yetkinlikler kazanmaktadır. 

Öğrencilerimizin kaliteli bir okul öncesi öğretmeni olarak yetiştirilmesinde sadece teorik dersler verilmesinden ziyade, öğretmen adaylarının öğretme ve öğrenme süreçlerine etkili bir biçimde katılmaları esastır. Bu kaliteyi yakalamak için, lisans öğrenimleri boyunca öğrencilerimizden, bir dizi ders dışı etkinliklere katılmaları, gözlemler, araştırmalar, bitirme projeleri ve uygulama etkinliklerini bizzat gerçekleştirmeleri istenmektedir. Uygulama etkinlikleri, gözlem ve öğretmenlik uygulamaları öğrencilerimize giderek artan bir sorumlulukta ve uygulama yeterliliği kazandırmak için üç-dört yarı yıla yayılarak verilmektedir. Programın son yılı birkaç öğretmenlik mesleği dersleri dışında tamamen bitirme projesine ve öğretmenlik uygulamasına ayrılmaktadır. 

Uygulama etkinlikleri, TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi sınıflarında, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İlköğretim Okulları ve bağımsız anaokullarında, Türk Eğitim Derneğinin (TED) Türkiye’nin dört bir yanına yayılmış okullarında anabilim dalı öğretim üyeleri ve uygulama koordinatörü denetiminde ve mentör öğretmenler iş birliği ile gerçekleştirilmektedir.

Uygulama tecrübeleri yanında TED Üniversitesinin genel program yapısı gereği, diğer programlarda olduğu gibi okul öncesi eğitimi lisans programı da liberal eğitim anlayışına dayanan, öğrencilerin kendi tercihleri doğrultusunda uzmanlaşmalarına izin veren, bütünleyici eğitim felsefesini benimseyen bir müfredata sahiptir. Bu program çerçevesinde öğrenciler, toplamda 38 kredilik, seçmeli matematik, fen ve doğa bilimleri, yaşam bilimleri, sosyal bilimler, beşeri bilimler, güzel sanatlar, felsefe, edebiyat ve zorunlu Türkçe, İngilizce, Atatürk İlkeleri ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ve Bilgi Teknolojileri dersleri almaktadır. Programda, ayrıca, seminerler, disiplinlerarası çalışmalar, araştırma, bitirme projeleri ve çoklu medya destekli öğrenme imkanları teşvik edilmektedir. 

Okul Öncesi Öğretmenliği Programı az sayıda öğrenciden oluşan küçük yapısı ile program içerisinde öğrenciler, öğretim üyeleri ve diğer personelle birlikte küçük bir toplumsal yapının oluşmasına imkan tanımıştır. Öğretim üyelerine ek olarak okullar, öğretmenler ve toplumdaki diğer bireylerle işbirliği sayesinde programın üniversite dışında okul ve toplumla bütünleşmesi sağlanmaktadır.