İlgili Bağlantılar

http://www.ted.org.tr
Türk Eğitim Derneği, Atatürk’ün ve Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran kadroların öncülüğünde 31 Ocak 1928 tarihinde kurulmuş olup, başarılı fakat maddi olanakları sınırlı öğrencilere burslar vermeyi, yurt içinde ve dışında kaliteli eğitim veren okullar ve yurtlar açmayı, Türk eğitim standartlarını çağdaş seviyeye taşıyacak bilimsel platformlar oluşturmayı, eğitim sisteminin sorunları ve çözümleri konusunda toplumu bilinçlendirmeyi ve Türk eğitim politikasının oluşturulmasına katkıda bulunmayı misyon edinmiş köklü bir sivil toplum örgütüdür. Dernek, 23 okul, 2 temsilciliği, 1 öğrenci yurdu, mezun dernekleri ve okullarının spor kulüpleri ile faaliyet göstermektedir. 

http://www.acev.org
1993 yılında kurulan AÇEV, erken çocukluk ve aile eğitimleri, yetişkin okuma yazma ve kadın destek eğitimleri, kırsal eğitim, kadını güçlendirme, engelli hakları, çocuk koruma gibi alanlarda uzmanlık geliştirmiş ve bu kapsamda program geliştirme, eğitici eğitimi, izleme değerlendirme, bilinçlendirme, savunu konularında ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunmaktadır. 

www.naeyc.org
NAECY, 0-8 yaş arası çocuklar yararına çalışmalar gerçekleştiren dünyanın en büyük okulöncesi eğitimi organizasyonudur. NAEYC, okulöncesi eğitimi alanında öncü isimler, eğitmenler, araştırmacılar ve diğer paydaşlar ile toplantılar yapmakta ve okulöncesi eğitim alanında programların ve eğitimcilerin profesyonel gelişimlerinin iyileştirilmesi için standartlar geliştirmektedir. NAEYC aynı zamanda okul öncesi eğitim alanıyla ilgili rehber doküman, kitap, video ve poster kaynağıdır. 

www.acei.org
ACEI, bebeklikten yetişkinliğe kadar bütün çocuklar için kaliteli bir yaşam ve eğitim hakkını savunan dünyanın birçok ülkesinden öğretmenler, akademisyenler, öğrenciler, okulöncesi eğitimi personeli ve diğer eğitimcilerin bir araya geldiği, üyelik esasına dayanan ve kâr amacı gütmeyen bir organizasyondur. 

www.eecera.org
EECERA, okul öncesi eğitim alanında çok disiplinli eğitim araştırmaları yapan ve destekleyen, ve bu alanda eğitim politikaları ve uygulamaları üzerine yayınlar yapan, kâr amacı gütmeyen, bağımsız, uluslararası bir eğitim organizasyonudur. 

www.unicef.org/turkey
UNICEF, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından çocuk haklarının korunması adına tanıtım ve savunu çalışmaları yapmak, çocukların temel gereksinimlerinin karşılanmasına yardımcı olmak ve çocukların potansiyellerini eksiksiz biçimde gerçekleştirmek için fırsatlar yaratmak üzere görevlendirilmiş bir kuruluştur.