Program Çıktıları

Okulöncesi Eğitimi lisans programını tamamlayan öğretmen adayları ...

 1. Çocuk gelişimi bilgisini, akademik konu içeriklerini, disiplinlerarası konuları, araştırma ve sorgulama yöntemlerini okulöncesi eğitimi pedagojisiyle kaynaştırır.
 2. Çocukların gelişimine ve kültür özelliklerine uygun, bireysel ve işbirlikli öğrenmeyi destekleyen okulöncesi öğrenme ortamları tasarlar.
 3. Meslektaşlar, aileler, toplum, diğer kişi ve kurumlar ile çocukların gelişimlerine ve öğrenmelerine katkı sağlayacak şekilde işbirlikleri yapar.
 4. Çocukların gelişimlerini ve öğrenmelerini sürekli olarak izleme, kaydetme ve öğretimi planlama amacıyla okulöncesi eğitime uygun çeşitli değerlendirme yöntemleri ve araçları kullanır.
 5. Okulöncesi eğitimi programı ve hizmetlerini planlama, uygulama ve değerlendirmede pedagoji ve meslek bilgisi ve becerisinden yararlanır.
 6. Okulöncesi mesleğine, profesyonelliğe, yaşamboyu öğrenmeye, etik değerlere, kişisel ve mesleki gelişime adanmış davranışlar sergiler.
 7. Farklı düşüncelere, inanç sistemlerine, kültürlere ve başkalarının katkılarına değer verir.
 8. Günlük yaşamda karşılaşılan problemlere çözüm üretmede eleştirel düşünme, sorgulama ve araştırma, yaratıcılık, girişimcilik ve inovasyon becerilerini sergiler.
 9. Kişisel ve profesyonel amaçlarına ulaşmak için bilişim ve iletişim teknolojileri dahil farklı kaynaklar kullanarak bilgi edinir ve analiz eder.
 10. Özdisiplin, zaman ve bilgi yönetimi, disiplinlerarası projelerde bireysel ve takım olarak çalışma becerileri sergiler.
 11. Yazılı, sözlü- sözsüz ve elektronik ortamlarda etkili iletişim yeterliliği ortaya koyar.
 12. Kişisel ve mesleki çalışmalarını desteklemede İngilizceyi B2 düzeyinde kullanır.

 

Program Dersleri ve Çıktıları Bağlantı Matrisi
Program Amaçları ve Çıktıları Bağlantı Matrisi
Program Çıktıları ve Değerlendirilme Yöntemleri
Program Çıktıları ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Matrisi