Projeler

Filtrele
Proje Sponsor Destek Üni. Payı TEDÜ Yazar
• 2013 TEDÜ- BAP Projesi, 12A303 kodlu ‘60-72 ay çocukların okul hazırbulunuşluğu üzerine öğretmen, okul yöneticisi ve aile algıları ve deneyimleri, (Proje yürütücüsü: Doç.Dr. Mehmet Buldu). TED University 7297 Sühendan Er
• 2014 TEDU-BAP 14A102 kodlu, “Lise öğrencilerinin kardeş ilişkilerinde ikili güven ve iletişim doyumunun incelenmesi” projesinde proje yürütücüsü(Proje Araştırmacıları; Aslı Bugay, Müge Çelik Örücü) TED University 10.877 TL Sühendan Er
Dr. Elif Karslı, Project Coordinator. Building Bridges in Education: Syrian Children and Families in Turkey’s School System 03. 2015 – 07.2015 U.S. Embassy in Ankara, Federal Assistance Award Grant Number: S-TU-150-15-GR-041 Elif Karslı
Elif Karslı, Research Assistant. Language-Rich Inquiry Science with English Language Learners through Biotechnology (LISELL and LISELL-B). (PI: Cory Buxton, Martha Allexsaht-Snider & Allen Cohen, CoPIs) National Science Foundation, Discovery Research K-12 Program. $2.6M Elif Karslı
Grup Yetenek Testi Sonuçlarının Üstün Yeteneği Erken Yaşta Belirlemedeki Etkililiğinin Değerlendirilmesi, 12 months TED University BAP Project 4740 TL Adile Gülşah Saranlı
Üstün Yeteneklilerin Eğitiminde Üç Tipli Zenginleştirme, 12 months TED University BAP Project 9431 TL Adile Gülşah Saranlı
Üstün Yeteneklilerin Öğretmen Eğitimi TED Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 15A104 Bütçe: 9850 TL (Proje Yürütücüsü) (2015 Eylül-2016 Eylül) TED University BAP Project 9850 TL Adile Gülşah Saranlı
Okul Çapında Zenginleştirme Modeline Dayalı Zenginleştirme Uygulamalarının İlköğretim Öğrencileri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi TUBITAK 3001 Başlangıç AR-GE Projeleri Destekleme Programı, Proje No:115K814 Bütçe: 56.250 TL (Proje Yürütücüsü) (2016 Ocak-2018 Ocak) TUBITAK 56.250 TL 28.000 TL Adile Gülşah Saranlı
Özel Yetenekli Çocuklar Eğitim ve Bilişim Ağı Projesi, MEB-Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü-(Proje Danışmanı) (2015 Mart- 2015 Mayıs) MEB-Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü - Adile Gülşah Saranlı
Okul öncesi öğrenme ortamlarında öğrenme ve öğretmeyi anlama, destekleme ve geliştirmede pedagojik dokümantasyonun etkililiği, TÜBİTAK 1001, Proje Asistanı TUBİTAK - Selda Aras