Okul Öncesi Öğrenme Ortamlarında Pedagojik Dökümantasyonun Etkililiği

 

OKUL ÖNCESİ ÖĞRENME ORTAMLARINDA PEDAGOJİK DÖKÜMANTASYONUN ETKİLİLİĞİ

"Fakültemiz öğretim üyelerinden Doç. Dr. Mehmet Buldu'nun yürütücülüğünü üstlendiği TÜBİTAK 1001 proje desteği alan "Okul Öncesi Öğrenme Ortamlarında Öğrenme ve Öğretmeyi Anlama, Destekleme ve Geliştirmede Pedagojik Dokümantasyonun Etkililiği" başlıklı projenin öğretmen eğitimlerinden ilki, 25 Ekim 2014 tarihinde Üniversitemizde gerçekleştirildi.

Proje ekibimiz TED Üniversitesinden Doç. Dr. Mehmet Buldu, Ar. Gör. Selda Aras; Hacettepe Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Arif Yılmaz, Ar. Gör. Ayça Ülker Erdem, Ar. Gör. Esra Akgül, Ar. Gör. Hazal Begüm Ünal; Gazi Üniversitesinden Dr. Figen Şahin; Orta Doğu Teknik Üniversitesinden Ar. Gör. Metehan Buldu ve Ar. Gör. Elif Buldu'dan oluşmaktadır. Proje kapsamında Ankara il genelinde 8 okuldan toplam 22 öğretmen ve 330 öğrenci ile çalışılmaktadır. Gerçekleştirilen eğitimde öğretmenlere projenin amaçları, hedefleri ve çalışma evrelerinin yanı sıra, pedagojik dokümantasyon kavramsal çerçevesi, hazırlık aşaması ve uygulama aşaması ile ilgili uygulamalı çalışmalar yapılmıştır.