Ana içeriğe atla

Kariyer Olanakları

TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Programı’ndan mezun öğrenciler, "Okul öncesi Eğitimi Lisans Diploması" almaya hak kazanırlar. Mezunlarımız, Milli Eğitim Bakanlığının mevzuat hükümlerine göre, gereksinim oranında Okul Öncesi Öğretmeni olarak atanabilmektedir. MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün 17 Mart 2017 tarihinde yayınladığı yönetmelikte, 2019 yılına kadar okul öncesi eğitimin zorunlu hale geleceği belirtilmiştir. Bu durumda Bakanlık,  istihdam edilmek üzere okul öncesi öğretmenine ihtiyaç olduğunu öne sürmüştür. Bu ihtiyaç, okul öncesi öğretmenliği mesleğinin geleceğini netleştirir niteliktedir.  

Milli Eğitim Bakanlığına ek olarak mezunlarımız, şahıslara veya kurumlara ait özel okullarda, anaokullarında, kreşlerde, özel eğitim kurumlarında, çocuk  kulüplerinde öğretmen veya yönetici olarak çalışabilirler. Okul öncesi eğitimin öneminin fark edilmesi ve annelerin çalışma hayatında daha çok yer edinmeleri nedeniyle ailelerin çocuklarını güvenle emanet edip, eğitimlerine katkıda bulunacağına inandıkları kreş ve anaokulu gibi kurumlara talebi artırmaktadır. Dolayısıyla bu kurumlarda görev alacak nitelikli ve iyi yetişmiş eleman ihtiyacı da gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Bütün bunlara dayanarak olanakları elverenlerin kendi işlerini kurma seçeneği de oluşmaktadır.

Son yıllarda Türkiye’de iki dille eğitim veren (Bilingual schools) okullar yaygınlaşmaktadır. TED üniversitesinin %100 İngilizce eğitim vermesi, mezun öğrencilerimizin bu okullar tarafından oldukça yoğun talep alacağı olasılığını güçlendirmektedir. Eğitim dilinin İngilizce olması ayrıca öğrencilerimize yurt dışında yüksek lisans ve doktora çalışmalarını yapmalarının kapısını açmaktadır. Okul Öncesi Öğretmenliği Programı mezunları, okul öncesi eğitimi alanında Türkiye’deki pek çok üniversitede yüksek lisans ve doktora çalışmalarına devam edebilmektedir. Yüksek lisans dereceleri ile bilim uzmanı,  idari görevli öğretmen, araştırma görevlisi; doktora dereceleriyle akademisyen, uzman vb. unvanları kazanmaları da mümkündür. Tüm bunların yanı sıra, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, TÜBİTAK, UNICEF, Sosyal Hizmetler Kurumları, Üniversiteler ve Vakıflar tarafından da istihdam edilebilmektedirler. İlgisi olan mezunlarımız, çocuk yayınlarının hazırlanmasında (hikâye, şiir, tekerleme, eğitici kitaplar) veya oyuncak ve materyal tasarımı gibi alanlarda uzman olarak çalışabilirler.