Ana içeriğe atla

S.S.S.

  SIKÇA SORULAN SORULAR

1.      Okul Öncesi Öğretmenliği Programı hangi puan türünde öğrenci alır?

TEDÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı, 2018-2019 akademik yılı itibariyla sözel puan türüyle öğrenci almaktadır.

 

2.      Okul Öncesi Öğretmenliği Programı lisans eğitimi kaç yıldır?

Okul Öncesi Öğretmenliği lisans eğitimi, (İngilizce hazırlık eğitiminin ardından), 4 yıl (8 yarıyıl) sürecek şekilde planlanmıştır.

 

3.      Okul Öncesi Öğretmenliği Programı öğrencileri yandal ve çift anadal yapabilirler mi?

Okul Öncesi Öğretmenliği Programı öğrencileri, üniversite tarafından belirlenen gerekli koşulları sağladıkları  takdirde, Eğitim Fakültesi içerisindeki farklı bölümlerin yandal ve çift anadal programlarına kayıt olabilirler. Bu kapsamda, Okul Öncesi Öğretmenliği Programında okuyan bir öğrenci kabul aldığı takdirde, İngilizce Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikoloji Danışmanlık programlarından belirli dersleri tamamlayarak çift anadal veya yandal yapabilirler.

 

4.   Pandemi sürecinde TED Üniversitesi Eğitim Fakültesinde uzaktan eğitim süreci nasıl işledi? Eğitim kesintiye uğradı mı? Sınavlar nasıl yapıldı?

2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında ülkemizi ve tüm dünyayı etkileyen pandemi sürecinde TED Üniversitesi’nde tüm dersler senkron uzaktan eğitimle kesintiye uğramadan devam etti. Bu bağlamda, Fakültemiz de 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında açmış olduğu 185 dersin tümünü (uygulamalı dersler dahil) senkron uzaktan eğitimle yürütmüştür. Öğretim üyeleri ve öğrenciler sürece kısa zamanda uyum sağlama başarısını göstermişlerdir. Süreç boyunca, eğitim hizmetinin sunumu ve öğrencilerin erişimi bakımından teknik sorun yaşanmamıştır. Tablet vb. teknik araç-gereç ihtiyacı olan öğrencilerin araçları Üniversite tarafından sağlanmıştır. Ara sınavlar ve final sınavları ise öğrenci merkezli öğretime uygun olarak ders içi çalışmalar, projeler, grup çalışmaları gibi yöntemlerle yapılmıştır.  Uzaktan eğitim süreciyle ilgili etkinliklerimizi Eğitim Fakültesi web ve Instagram sayfalarından izleyebilirsiniz.

 

5.      YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Programı’nın karşısında programın akredite olduğu yazıyor. Akredite olmak ne demek?

Akreditasyon, bir alanda önceden belirlenmiş standartlara uygun olarak bir hizmetin sunulması anlamına gelmektedir. Yükseköğretimde akreditasyon, programların verdikleri eğitimin belirlenen standartların üstünde olduğu anlamına gelmektedir. TED Üniversitesi, kuruluşundan itibaren bir kalite dokümanına sahip olan ve işleyişinde bu kalite dokümanını uygulamaya döken bir üniversitedir. Üniversitemizde ve fakültemizde akreditasyon süreçleri desteklenmekte ve teşvik edilmektedir.

TED Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği  ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programları, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yetkilendirilen Eğitim Fakülteleri Eğitim Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) tarafından değerlendirilmiş ve akreditasyon belgesini almaya hak kazanmıştır.

6.    Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği web sayfası, programlar sekmesinin altında; öğretim programları “2017-2018 ve öncesi” ve “Öğretim Programı” olarak iki ayrı program görünmektedir. Biz hangi öğretim programını izleyeceğiz?

Eğitim Fakültelerinin lisans öğretim programları, Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği halinde Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenmektedir. Yükseköğretim Kurulu, 2018-2019 öğretim yılında Eğitim fakültesi programlarını yeniden düzenlemiştir. Böylece 2018-2019 öğretim yılından itibaren eğitim fakültesine başlayan öğrenciler yeni programı izlemektedirler. Web sayfamızda “2017-2018 ve öncesi” dosyasında yer alan programı 2017-2018 öğretim yılı öncesinde fakültemize kayıt olmuş öğrenciler izlemektedir. Bu programın uygulaması 2020-2021 öğretim yılından sonra kaldırılacaktır.

 

7.      Mesleğime hazırlanırken eğitim sürecinin sadece teorik bilgilerden oluşmasından endişe ediyorum. TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Programı’nda ne tür uygulama imkanları vardır?

TED Üniversitesi, kuruluş ilkeleri gereğince eğitim odaklı ve öğrenci merkezli öğrenme anlayışına dayanan bir üniversitedir. Bu bağlamda Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Programı da öğrenciyi merkeze alan, uygulamaya önem veren bir fakültedir. Bu bakış açısıyla öğrencileri meslek hayatlarına hazırlarken hem ders içinde hem de ders dışında birçok uygulama yapma imkanı tanımaktadır. Üniversitemiz bünyesinde, derslerin uygulama ağırlıklı yürütülebilmesi için, farklı özelliklere sahip derslikler bulunmaktadır. Ayrıca Fakültemizde bu amaçla tasarlanmış Okul Öncesi Uygulama Laboratuvarı ve Pedagoji Laboratuvarı bulunmaktadır. Bunun dışında programlarda yürütülen derslerin içeriği uygulamaya ağırlık verecek şekilde tasarlanmıştır.

Ayrıca programlarda yer alan Öğretmenlik Uygulaması dersleri çok önemsediğimiz ve üzerinde hassasiyetle durduğumuz derslerdir. Bu derslerde ve uygulama ağırlıklı başka derslerde öğrencilerimizi meslek hayatlarına en iyi şekilde hazırlamak üzere farklı okul ortamlarını (devlet okulu, özel okul vb.) deneyimlemeleri amaçlanmaktadır. TED Ankara Koleji de sıkı işbirliği içinde bulunduğumuz uygulama okullarımız arasında yer almaktadır. Öğrencilerimizin ders dışında da okullarda bulunmalarına böylelikle deneyimlerini arttırmalarına yönelik birçok planlama ve işbirlikleri yapılmaktadır.

 

8.    İngilizce eğitim almak bazen beni korkutuyor ve ileride bana nasıl bir katkı sağlayacağını bilemiyorum. Okul Öncesi Öğretmenliği Programı’nda İngilizce eğitim almanın bana sağlayacağı katkılar neler?

TEDÜ’nün diğer fakülteleri ve Eğitim Fakültesinin tüm programlarında %100 İngilizce öğretim yapılmaktadır. Öğrencilerimiz, kazandıkları programlara kayıt yaptırdıktan sonra İngilizce Dil Okulunun yaptığı sınava girerek yeterliliklerine göre ya lisans programına ya da hazırlık sınıfına başlarlar. İngilizce Dil Okulunda sunulan nitelikli İngilizce eğitimi ile dersleri ile ilgili her türlü yayını izleyebilme, seminer ve tartışmalara etkin olarak katılabilme, derslerin yazılı ve sözlü gereklerini yerine getirebilme ve sosyal hayatta gerekli olan İngilizce iletişimi sağlayabilme yeterliliğini kazanırlar.

Her şeyden önce, seçkin eğitim kurumları giderek İngilizce bilen öğretmenler aramaktadır. Bu arayış, İngilizce öğretim yapan eğitim fakülteleri mezunlarının iş hayatına geçişte avantajlı kılmaktadır. Diğer taraftan, İngilizce bilen öğretmen adayları, Eğitim Fakültesinde İngilizce eğitim alan öğretmen adayları aldıkları eğitim sayesinde öncelikle alanlarında yapılan bilimsel çalışmalara ulaşma ve bu çalışmaları takip edebilme becerisini kazanırlar. Eğitim sürecinde hayat boyu öğrenme alışkanlığı edinen öğretmen adayları böylelikle, yapılan güncel çalışmaları meslek hayatlarında uygulama şansına sahip olurlar.

İngilizce eğitim alan öğretmen adayları, mezuniyetlerinden sonra yurt dışında eğitimlerine devam etmek istediklerinde ya da yurt dışında bir iş imkanı bulduklarında kolaylıkla sürece adapte olurlar. Ayrıca lisans eğitimi süresince ERASMUS+ programı ile yurt dışında belirli bir süre öğrenimlerine devam edebilir ya da kendilerine farklı staj imkanları yaratabilirler.

Fakültemizden mezun olan öğrencilerimiz, öğrenimlerine lisansüstü programlarla devam etmek isterlerse, İngilizce açısından bu sürece hazır hale gelirler.

 

9.  ERASMUS programı ile yurt dışına gitmek istiyorum. Bu konuda öğrencilerinize sağladığınız imkanlar nelerdir?

Eğitim dili İngilizce olduğu için öğrencilerimiz ERASMUS programına kolaylıkla katılabilmekte, öğrenim hayatlarının bir kısmında yurtdışı tecrübesi edinmektedirler. Özellikle Okul Öncesi Öğretmenliği Programı’na devam eden öğrencilerimiz sadece dönem içerisinde değil, yaz aylarında da yaz stajı yapma imkanına sahiptirler. Öğrencilerimizin birçok Avrupa ülkesinde anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde ERASMUS programına katılma fırsatları vardır. Fakültemiz Uluslararası İşbirlikleri Komisyonu, işbirliği sayısını arttırmak ve öğrencilerimize daha fazla uluslararası deneyim kazandırabilmek için  çalışmalarına yoğun bir biçimde devam etmektedir.

 

10.   Öğrenim hayatım sürecinde karşılaştığım güçlükler, kariyer konuları, ders seçme vb. konularda nasıl destek sağlıyorsunuz? Bu konuda bana destek olacak birisi olacak mı?

Akademik danışmanlık, Eğitim Fakültesi bünyesindeki tüm programlarda öğretim üyeleri tarafından önemsenmekte ve yoğun bir çaba ile yürütülmektedir. Bir başka deyişle, öğrencilerimiz, öğrenim sürecinde akademik danışmanlarıyla birlikte yürümektedirler. Öğrencilerimiz öğrenimlerine başladıkları ilk dönemden itibaren almak istedikleri dersleri danışman öğretim üyelerinin desteği ile belirlemektedirler. Bu süreçte sadece dönem içerisinde alınacak derslerin belirlenmesi değil, öğrencilerimizin uygulamada olan yönetmelikler hakkında bilgilendirilmeleri, çift anadal ya da yandal yapmak isteyen öğrencilerimizin yönlendirilmeleri ve öğrencilerin mezuniyet sonrasında iş hayatına hazır olmaları amaçlanmaktadır. Ayrıca lisansüstü eğitim yapmak isteyen öğrencilere süreçte ihtiyaç duydukları bilgilendirmeler yapılmakta ve öğrenciler kariyerleri ile ilgili konularda desteklenmekte ve teşvik edilmektedir. Böylelikle akademik danışmanlık öğrencilere kariyerlerini belirleme yönünde de destek olan bir araç özelliğini taşımaktadır.