Ana içeriğe atla

Vizyon, Misyon ve Temel Değerler

                           Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

Vizyon:

Çocukların gelişimine değer veren, yenilikçi ve çağdaş bir eğitim anlayışını benimseyen bir eğitim kurumu olmak, öğrencilerine sadece bilgi vermekle kalmayıp aynı zamanda onların bireysel potansiyellerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine olanak sağlamaktır.

Misyon:

Türk Eğitim Sistemi'nin okul öncesi kademesinde geleceğine yön verebilmek, eğitim alanında öncü ve etkileyici bir rol oynamak, öğrencilerini donanımlı, duyarlı, yenilikçi ve toplumsal olarak sorumluluk sahibi bireyler olarak yetiştirmektir.

Temel Değerler:

Mükemmeli Aramak: Tüm misyon alanlarında dönüştürücü bir yaklaşımla en yüksek düzeyi yakalamak

Yenilikçilik ve Girişimcilik: Eğitim ve öğretim uygulamalarında yenilikçilik ve girişimciliğin teşvik edildiği / desteklendiği üretken bir ortamın sürekliliğini sağlamak

Toplumsal Gelişimi Önemsemek: Entelektüel bilgi birikimini toplumun sürdürülebilir gelişimine katkıya yöneltmek

İş birliği Kültürü: Paydaşlarla birlikte dinamik ve eyleme dayalı bir yaklaşımla çözüm önerileri üretmek, paydaşlarıyla birlikte öğrenmek, harekete geçmek ve dönüşmek

Eşitlik ve Kapsayıcılık: Tüm faaliyet alanlarında eşit katılıma, çeşitliliğe ve çok kültürlülüğe önem vermek, farklı bakış açılarına / fikirlere saygı göstermek, uzlaşma kültürü oluşturmak ve eleştiriye açık olmak

Şeffaflık ve Hesap Verilebilirlik: Yüksek profesyonel standartlara ve etik değerlere bağlı, kalite ve değerlendirme kültürü odağında saydam, hesap verebilir ve güvenilir olmak.