Ana içeriğe atla

Eğitim ve Öğrenim

Eğitim ve Öğretim

TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı altında yer alan Okul Öncesi Öğretmenliği Programı, Yükseköğretim Kurulu tarafından 2018 yılında yapılan düzenlemeyi esas alarak güncellenmiştir. Güncellenen öğretim programında yer alan dersler Öğretmenlik Meslek Bilgisi (MB), Alan Eğitimi (AE) ve Genel Kültür (GK) dersleri olmak üzere üç gruptan oluşmaktadır. Programda Öğretmenlik Meslek Bilgisi (MB) dersleri  %35, Genel Kültür (GK) dersleri %19 ve Alan Eğitimi (AE) dersleri de %46 oranında yer almıştır. Programda öğrenim gören öğrenciler, 4 yılda toplam 141 kredi ders yükünü tamamlamaktadırlar. Programı tamamlayan öğrenciler sınıf öğretmenliği eğitimi pedagojisi ve içerik bilgisinin yanı sıra liberal eğitim anlayışına dayanan genel kültür alanlarında bilgi, beceri ve yetkinlikler kazanmaktadır.

TEDÜ Okul Öncesi Öğretmenliği Programı, Okul Öncesi Eğitimi Uygulama Laboratuvarı ve Pedagoji Laboratuvarı ile öğretmen adayları için gerekli bilgi, beceri, tutum ve davranışları edinebilecekleri bir ortam sunmaktadır.  Öğretmenlik uygulamaları, TED Ankara Koleji’nde, MEB’e bağlı vakıf anaokullarında, bağımsız resmi anaokullarında veya iki dille eğitim veren anaokullarında ana bilim dalı öğretim üyeleri ve uygulama koordinatörü denetiminde ve mentor öğretmenler iş birliği ile gerçekleştirilmektedir.

Öğretmen adaylarının alanıyla ilgili mesleki bilgi ve becerilere sahip olmalarının yanı sıra, sosyal, kültürel ve entelektüel yönden de donanımlı ve gelişmiş bir kişiliğe sahip olarak yetiştirilmeleri hedeflenmiştir. Meslek bilgisi, alan eğitimi ve genel kültür derslerinin harmanıyla öğretmen adaylarının evrensel, milli ve yerel kültürleri tanıyan, kültürel, etik, ahlaki değerler ve kişilik yönünden rol model olan, teknoloji okur yazarı, araştırmacı öğretmen niteliğine sahip olmaları esastır.