Ana içeriğe atla

Ana Bilim Dalı Başkanından

ELİF BULDU

Sevgili öğrenciler,

Sizler TED gibi 90 yıllık bir geçmişe sahip bir kurumun çatısı altında yetişmeyi hedefleyen öğretmen adaylarısınız. Bizim hedefimiz ise yaşadığı toplumun yapısının farkında aydın öğretmenler yetiştirmektir. Okul öncesi eğitiminin her geçen gün önemi artmakta, dolayısıyla toplumların umutları olan çocukların,  entelektüel seviyeleri yüksek öğretmenlere ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bizler de sizlere TEDÜ’de ulusal ve uluslararası okullara giderek gözlem ve uygulama deneyimlerinizi yaparak, yaşayarak kazanma şansı yaratıp, zengin öğrenme ortamları sunarak mesleğe karşı olumlu tutum geliştirmenizi sağlamanın yanı sıra, topluma iyi birer rol model olmanızı hedefliyoruz. İletişim becerilerini doğru kullanabilmek, liderlik özellikleri sergileyebilmek, iş birliği yapabilmek, eleştirel düşünebilmek mesleki yeterlilik kazanmanız kadar önemlidir ve bu konularda da sizlere yol göstermek amaçlarımız arasındadır.

Toplumların ilerlemesinde ilk adım eğitim, eğitimin başlayacağı ilk basamak ise okul öncesi dönemdir. Eğer toplumda bir fark yaratılacaksa önce okul öncesi döneme ağırlık verilmelidir. Fark yaratacak nesilleri yetiştirmek istiyorsanız sizleri TEDÜ Okul Öncesi Öğretmenliği Programı'na bekliyoruz.

Doç. Dr. Elif BULDU