Ana içeriğe atla

Okul Öncesi Öğretmenliği Okullarla Paylaşım Günleri II

Tarih: 

 

Etkinliğe kayıt olmak için lütfen http://bit.do/eNQmp linkini ziyaret edin!

09:30-10:00      Kayıt

10:00-10:40      Dr. Öğr. Üyesi. Olcay Yılmaz'ın Sunumu

10:40-10:50      TEDÜ Eğitim Fakültesi Sunumu

11:00                 Eş Zamanlı Atölyeler

 

Erken çocukluk eğitiminde gelişim ve öğrenmenin değerlendirmesi, bilgilerin kaydedilmesi, derlenip yorumlanması ve bu bilgilere dayanarak sınıf içi faaliyetlerin etkin bir şekilde planlanıp uygulanması gibi değerlendirme döngüsündeki temel kararları içermektedir. Alternatif ve biçimlendirici değerlendirme yaklaşımlarını benimseyen öğretmenler, değerlendirme süreçlerini çocukların olağan yaşantıları içerisindeki etkinliklerinin doğal bir parçası olarak gelişim, öğrenme düzey ve süreçleri hakkında bilgi toplamak ve bu bilgileri çocukların öğrenmelerine destek olmak amacıyla kullanmaktadırlar. Bu atölye, biçimlendirici değerlendirme çalışmalarının öğretim sürecini daha iyi tasarlamak konusunda nasıl destek olabileceğini örneklemeyi, sınıf içi faaliyetlerin planlaması ve karar verme süreçlerinde nasıl yorumlanıp kullanılabileceği hakkında bilgiler vermeyi amaçlamaktadır.

Bir Okul Öncesi Cinsel Gelişim Hikayesi: Kızlar Erkekler Pantolonlar Etekler!

Okul öncesi dönem çocukları çok meraklıdır, sürekli soru sorar ve pek çok deneyler yaparlar ve ailedeki yetişkinler de bu durumdan gurur duyarlar. Çocuklarının ne kadar meraklı, araştırıcı ve tabii ki akıllı olduğunu söylerler. Yetişkinler için çocuğun “çamaşır makinesinin nasıl çalıştığını” ya da “kulağın nasıl duyduğunu” araştırması son derece sağlıklı ve akıllı olduğunu gösteren bir meraktır. Cinsellikle ilgili ilk soru geldiğinde ise her şey değişir. Kocaman bir “Eyvaaaaaaaah!” dökülür dillerden ya da en azından akıldan geçer. “Acaba bir şey mi gördü, bir şey mi duydu, biri bir şey mi öğretti?” soruları akıllara takılır. Oysa çocuklarda görülen cinsel merak da normal gelişimin bir parçasıdır ve en az diğer sorular kadar sağlıklıdır. Okul öncesi dönemdeki küçük çocukların cinsel gelişimleri konusunda hem çocuğu hem de aileyi en iyi yönlendirecek kişilerin başında ise elbette eğitimciler gelmektedir. Bu atölyede hep birlikte okul öncesi çocuğunun cinsel gelişim açısından geçtiği aşamaları, tipik ve atipik durumları ve bunlarla başa çıkmada neler yapılabileceğimizi konuşacağız. Bunu yaparken atölye yürütücüsünün de yazarlarından olduğu ve Türkiye‘de 3-6 yaş arası çocukların cinsel kimlik gelişimleri odaklı yazılmış ilk ve tek resimli hikaye kitabı olan "Kızlar Erkekler Pantolonlar Etekler“ isimli kitabı çocuk gözünden inceleyeceğiz ve atölye uygulamasını yapacağız.

Dr. Seçil Yücelyiğit atölye çalışmasında STEM yaklaşımına okul öncesi penceresinden bakarak STEM hakkında bilgilendirme yapacak, ardından okul öncesi dönem çocuklarına yönelik olarak hazırlanmış STEM etkinlik uygulama örneği paylaşacaktır. Okul öncesi öğretmenlerini, sınıflarında yararlanabilecekleri STEM etkinlikleriyle buluşturmayı hedefleyen atölyede, katılımcılara dönem çocuğunun gelişimine uygun STEM etkinlikleri planlama fırsatı verilecektir. Atölye sonunda katılımcılar tarafından planlanan STEM etkinlikleri değerlendirilerek tartışılacaktır.

Erken çocukluk döneminde okuma yazmaya hazırlık çalışmalarının harf, ses, yazı farkındalığı kazandırmak, sözcük bilgisini arttırmaktır. Bu atölye, okul öncesi öğretmenlerinin başvurabilecekleri etkinlik örneklerini kapsamaktadır.

Ünlü Ressam Leonardo Da Vinci “Resim bir bilimdir ve tüm bilimler matematiğe dayanır. İnsanın ortaya koyduğu hiçbir şey matematikte yerini bulmaksızın bilim olamaz.” diyor. Şüphesiz ki matematik hayatımızın her alanı ile doğrudan bağlantılı bir kavramdır. Peki matematiğin erken çocukluk dönemindeki yeri nedir? Matematiksel kavramlar oyunlaştırarak sınıf ortamlarına nasıl taşınabilir? Araştırmalar göstermektedir ki, Erken çocukluk döneminde çocukların gelişimsel seviyelerine uygun matematik eğitimi, onların gelecek dönemdeki başarılarını doğrudan etkilemektedir. Bu atölye farklı matematiksel bakış açılarından yararlanılarak geliştirilmiş olan matematiksel etkinlikler yardımıyla erken çocukluk döneminde matematik eğitimi üzerine gerçekleştirilecektir.