Ana içeriğe atla

Okul Öncesi Öğretmenliği Öğretim Elemanlarına ait 3 bölümün yer aldığı kitap yayımlandı!

banner

Tarih:  Date -

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Elemanlarımızın bölüm yazarı olarak katkı sunduğu, Prof. Dr. Feyza Tantekin Erden ve Doç. Dr. Dilek Altun’un editörlüğünü yaptığı “Erken Çocukluk Döneminde Dijital Teknoloji: Uygulamalar, Araştırmalar ve Eğilimler” adlı kitap Nobel Akademik Yayıncılık tarafından yayımlandı. "Farklı Erken Çocukluk Eğitimi Programlarında Teknoloji” adlı kitap bölümü ile kitaba katkı sunan Dr. Öğr. Üyesi Çağla Öneren Şendil ve Arş. Gör. Elif Naz Altaş 10 ülkenin erken çocukluk eğitimi programlarında teknolojinin yerine ve bu programlara teknolojinin nasıl entegre edildiğine odaklandı. Arş. Gör. Tuba Özgül, Prof. Dr. Feyza Tantekin Erden, Doç. Dr. Dilek Altun ve Arş. Gör. Elif Güvelioğlu’nun yer aldığı “COVID-19 Sürecinde Dünyada Dijital Destekli Erken Çocukluk Eğitimi Uygulamaları” adlı bölümde pandemi ve uzaktan öğrenme sürecinde 10 farklı ülkenin dijital teknolojiyi erken çocukluk eğitiminde nasıl uyguladıklarını ele aldı. Dr. Öğr. Üyesi Elif Buldu “Yaratıcı Dramada BIT Destekli Uygulamalar ve Çevrim İçi Ortamlaradlı bölümünde yaratıcı drama uygulamaları sırasında kullanılabilecek dijital teknoloji imkanları ve teknolojinin entegre edilmesine odaklandı. Kitaba ulaşmak için buraya tıklayınız.